Категория "Екология"


Категория на документа: Документи по Екология
 Надразред-Бягащи Представител: АФРИКАНСКИ ЩРАУС Според археологичните проучвания щраусите съществуват преди седем милиона години,докато търговията с щраусови пера датира от хиляди години.Те изглеждат като праисторически същества с дългите си силни крака и динозавроподобни стъпала.Те са единствените птици,които имат два пръста на стъпалата си. Африканският щраус е наречен още камилска птица.Той е от разред Щраусоподобни.Най-едрата птица е и не може да лети.Мъжкият тежи над 150 кг и е дълъг над

Категория на документа: Документи по Екология
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ПОДХОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНО РЕГУЛИРАНЕ 1. Същност, принципи и подходи за екологично регулиране 2. Административно-законодателни средства за екологично регулиране 3. Икономически средства за екологично регулиране * * * 1. Същност, принципи и подходи за екологично регулиране Екологичното регулиране по своята същност е съвкупност от административно-законодателни и икономически принципи и подходи за целенасочено въздействие върху общественото производство, съобразно изисквани

Категория на документа: Документи по Екология
 Б И З Н Е С П Л А Н "ВАКАНЦИЯ НА СЕЛО" ............................................................................................................................................................................................. (име на проекта) СВЕМИ ЕООД .................................................................................................................................................................................................... (име на кандидата) Сума на инвестицията 1815

Категория на документа: Документи по Екология
Етапи в развитието на екологичният мониторинг. Критерии за оцанка на ЕМ Екологичният мониторинг(ЕМ) в България официално функционира от 1975г. През която година с указ на ДС се регламентира дейността на това направление. Условното изграждане на мониторинговата дейност в страната може да бъде подразделено на следните етапи: 1. Характеризира се с формирането на мониторинга на въздуха и водите. По-късно обхватът се разширява с включването на мониторинг на почвите, отпадъците, шума, вибрациите и не

Категория на документа: Документи по Екология
 Технически университет гр. Габрово СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 26 октомври 2012 година ОЦЕНКА НА РИСКА НА ПРОМИСЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В ЕКОЛОГИЯТА Мария Асенова Стефанова Технически университет гр. Габрово Катедра "Машиностроене и уредостроене" Научен ръководител: (доц. д-р Генади Цветанов) Резюме. В статията се дават подходите за оценка на риска от опасни химични производства. Направена е съпоставка между качествен и количествен анализ на риска от големи аварии поради опасни химични вещества Ключови ду

Яндекс.Метрика
92 92 100 100