Категория "Екология"


Категория на документа: Документи по Екология
 Какви стъпки Европа да подготви? Европейска енергийна стратегия Тъй като Европа има няколко енергийни запаси, в ​​момента трябва да внася повече от половината от енергията си. Тъй като трябва да се плати се определя от световните пазари, Европа няма друг избор освен да плати. Единственият начин за намаляване на енергийната ни сметка е да се ограничи количеството на енергията, която консумираме. Това може да изглежда очевидно. Можем ли да консумираме по-малко, обаче, като същевременно поддържам

Категория на документа: Документи по Екология
 Национален Военен Университет ,,Васил Левски" гр. Велико Търново Факултет ,,Общовойскови" Специалност: Логистика на сигурността. Разработил: Лилия Сузанова Кръстева. Факултетен номер: 1126603 Доклад по Екология на тема: Замърсяването на р. Тимок. 2012г. Изработил:/............/ Проверил:/............/ Л. С. Кръстева ас. Николов 1.Увод - Извор, дължина и площ на р. Тимок. 2. Изложение - Основни проблеми свързани със замърсяването. 3. Заключение - Оценка от вредите. Тимок е река извираща от Сърб

Категория на документа: Документи по Екология
 РЕФЕРАТ тема : "Екологични проблеми ,свързани с промените в климата .Човешкото общество като причинител на глобалното затопляне." Климатичните промени са колебания и/или изменение на климата. Климатът е естествена среда и условие за живот на земята.Освен природните процеси които протичат в природата и отделните човешки дейности свързани с отделяне на замърсители в природата,могат да повлияят отрицателно върху норамалното климатично състояние на планетата. Всички тези неща могат да доведат до з

Категория на документа: Документи по Екология
Ако искаме да преобърнем загубата на биоразнообразие, да намалим влиянието на глобалното затопляне и да премахнем тормоза на постоянната бедност, трябва да преоткрием самите себе си - като личности, като общества, като корпорации и като правителства. светът се намира на прага на успехи, които могат да доведат до създаването на устойчива човешка цивилизация. Предвижда се в следващите години световното потребление на енергия да нарасне заради прираста на населението , продължаващата урбанизация,

Категория на документа: Документи по Екология
 Реферат Тема: Вредни газове от транспорта От автомобилния транспорт се изхвърлят в атмосферата около 200 разлияни химични елемента и съединения. От тях за замърсяването на атмосферата най- голямо влияние оказва: около(Pb), CO, CO2, азотни и серни оксиди, твърди частици, лесноизпаряващи се органични съставки ( неизгорели въглеводороди), бензол, толуол и други. Парите на неизгорелия бензин са токсични. • Олово( Pb) Оловото предизвиква главоболие, безсъние, раздразнителност, депресия, проблеми с

Яндекс.Метрика
92 92 100 100