Категория "Екология"


Категория на документа: Документи по Екология
 Национален Военен Университет ,,Васил Левски" гр. Велико Търново Факултет ,,Общовойскови" Специалност: Логистика на сигурността. Разработил: Лилия Сузанова Кръстева. Факултетен номер: 1126603 Доклад по Екология на тема: Замърсяването на р. Тимок. 2012г. Изработил:/............/ Проверил:/............/ Л. С. Кръстева ас. Николов 1.Увод - Извор, дължина и площ на р. Тимок. 2. Изложение - Основни проблеми свързани със замърсяването. 3. Заключение - Оценка от вредите. Тимок е река извираща от Сърб

Категория на документа: Документи по Екология
 РЕФЕРАТ тема : "Екологични проблеми ,свързани с промените в климата .Човешкото общество като причинител на глобалното затопляне." Климатичните промени са колебания и/или изменение на климата. Климатът е естествена среда и условие за живот на земята.Освен природните процеси които протичат в природата и отделните човешки дейности свързани с отделяне на замърсители в природата,могат да повлияят отрицателно върху норамалното климатично състояние на планетата. Всички тези неща могат да доведат до з

Категория на документа: Документи по Екология
Ако искаме да преобърнем загубата на биоразнообразие, да намалим влиянието на глобалното затопляне и да премахнем тормоза на постоянната бедност, трябва да преоткрием самите себе си - като личности, като общества, като корпорации и като правителства. светът се намира на прага на успехи, които могат да доведат до създаването на устойчива човешка цивилизация. Предвижда се в следващите години световното потребление на енергия да нарасне заради прираста на населението , продължаващата урбанизация,

Категория на документа: Документи по Екология
 Реферат Тема: Вредни газове от транспорта От автомобилния транспорт се изхвърлят в атмосферата около 200 разлияни химични елемента и съединения. От тях за замърсяването на атмосферата най- голямо влияние оказва: около(Pb), CO, CO2, азотни и серни оксиди, твърди частици, лесноизпаряващи се органични съставки ( неизгорели въглеводороди), бензол, толуол и други. Парите на неизгорелия бензин са токсични. • Олово( Pb) Оловото предизвиква главоболие, безсъние, раздразнителност, депресия, проблеми с

Категория на документа: Документи по Екология
 Надразред-Бягащи Представител: АФРИКАНСКИ ЩРАУС Според археологичните проучвания щраусите съществуват преди седем милиона години,докато търговията с щраусови пера датира от хиляди години.Те изглеждат като праисторически същества с дългите си силни крака и динозавроподобни стъпала.Те са единствените птици,които имат два пръста на стъпалата си. Африканският щраус е наречен още камилска птица.Той е от разред Щраусоподобни.Най-едрата птица е и не може да лети.Мъжкият тежи над 150 кг и е дълъг над

Яндекс.Метрика
92 92 100 100