Категория "Екология"


Категория на документа: Документи по Екология
2.1. Основни биоми на сушата Биомите на сушата са големи климатично обусловени обединения от зонални формации с характерни за тях климаксна растителност (климаксно растително съобщество е онова, което е най-устойчиво при съществуващите условия; например иглолистните гори образуват климаксна растителност на бореалния горски биом) и съответстваща приспособена фауна. 2.1.1. Дъждовни екваториални и тропични гори 2.1.1.1. Географско разположение, климат, почви, продуктивност Тези гори имат пантропичн

Яндекс.Метрика
92 92 100 100