Категория "Екология"


Категория на документа: Документи по Екология
Хидросфера Две трети от земната повърхност е заета от водата. Хидросфера е водната обвивка на земята. Състои се от световния океан, реки, езера, блата, подземни води, ледници и снежна покривка. Хидросферата обхваща всичко течно и твърдо състояние на водите на земната повърхност. Основните химични елементи които съсдържа са кислород- 86%, водород 11%, натриев хлорид 3%. Средната соленост на океаните е около 35% и основната част на разтворените соли са хлоридите и най- вече натриев хлорид, но и м

Категория на документа: Документи по Екология
Изградените горещи теми превръщат решаването на екопроблемите в глобална цел на цялото общество - държавници, политици, законодатели, неправителствени организации и наддържавни формирования (ЕС). Но в причинно-следствената връзка екология - законодателство - социално значим резултат особено значение имат общо правните и специфичните за екологичното законодателство принципи. Такива значими общоправни принципи са провъзгласените от Конституцията от 1991 г. права на:  благоприятна и здраво

Категория на документа: Документи по Екология
ГЛАВА 1: СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕНАТА ЕКОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ. ЕВОЛЮЦИЯ В ИДЕИТЕ НА "ЕКОЛОГИЗМА". ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Съвременната екологична ситуация по своята същност може да се определи като проблемна. Проблемна е онази ситуация, която е резултат на сложни, разнородни, взаимосвързани причини и за която не винаги могат да се намерят еднозначни и навременни решения. В основата на всяка проблемна екологична ситуация стои човешката дейност, дори отчасти и тогава, ког

Категория на документа: Документи по Екология
ТЕМА 19 Културни епохи в Рим. Републиканска епоха. Религия - общо І. Общо понятие за религията на Рим Рим няма митология, познава само историческата легенда. ІІ. Теоретичен аспект Както се казва в "Сатирикон": " А пък и по нашите места е до толкова пълно с богове, че е по-лесно да срещнеш бог, от колкото човек." ("plurtes di, quam homines") И действително учудващ е този огромен брой божества в Рим. Всяко, дори и най-дребното действие, има своя бог. Според Св. Августин в "De civitate dei" за едн

Категория на документа: Документи по Екология
Проблемът ,свързан с опазване на природната среда ,е един от най-актуалните и най-тревожните проблеми на нашето време.Той е свързан с ускореното икономическо и социално развитие на нашата цивилизация в глобален мащаб и поради това решаването му е проблем за оцеляване на човечеството .Общо известен е факта,че края на второто хилядолетие завърши с огромно негативно въздействие върху биосферата,с деградация на планетата и с нарушаване равновесието в природата от неразумно извлечената максимална из

Яндекс.Метрика
92 92 100 100