Значение и химичен състав на водата


Категория на документа: Екология


РЕФЕРАТ

Тема: Значение и химически състав на водата. Видове замърсители.
Санитарна охрана на водоизточниците и системи за водоснабдяване

Дисциплина: Хигиена и екология

Изготвил: Йоана Николова Проверил:
Специалност: Рентгенов лаборант Доц. Пръвчев
Факултетен № 789

Биологично значение на водата

Водата влиза в състава на всички видове организми. Тя участва в стуктурните елементи на човешкия организъм. При възрастния организъм заема около 65% от телесната му маса, а при новороденото около 75%.

Водата е необходима като разтворител на хранителни вещества за процесите на асимилация и резорбция. Асимилация е процес, при който се усвояват външни вещества в организма. Резорбция е процес, при който преминават различни вещества в кръвта и лимфата през един или повече слоеве клетки.

Минералните соли и водата окозват влияние върху поддържането на осмотичното налягане на кръвта. То е едно от основните свойства на кръвта. Представлява силата, с която водата от разтвор с по-малка концентрация преминава през полупропусклива мембрана към разтвор с по-голяма концентрация. Водата участва във всички процеси на храносмилането, окислението и други реакции на междинния обмен. Тя транспортира до клетките пластични биологично необходими компоненти и енергитични материали. Също така отвежда от организма отпадналите продукти от обмяната на веществата. Участва и в терморегулацията на организма като се изпарява от повърхността на кожата и чрез дихателните пътища.

Природните води са сложни многокомпонентни системи и съдържат минерални соли, органични вещества, сапрофитни или патогенни микроорганизми.

Органични вещества

Органичните вещества са много разнообразни по вид- хуманови и табилни вещества, белтъкоподобни и въглехидратоподобни съединения, мазнини, витамини, органични киселини и други. Те произхождат от живите организми, които населяват водите и от битовите и промишлени отпадъци.

Тези органични вещества се отразяват главно върху органолептичните качества на водата. Тези качества са: цвят, мътност, мириз и вкус. Те определят желанието на човека да пие вода. Доброкачествената вода за пиене трябва да бъде прозрачна, безцветна, без мириз и да притежава приятен свеж вкус.

Минералните соли във водата се намират главно във вид на истински разтвори. Отражението на обусловения от тях химичен състав върху здравето на човека може да се прояви в три направление:

-възникване на заболявания свързани с необичайно количество на соли на макроелементи.

-възникване на заболявания свързани с дефицит или излишък на микроелементи.

-въздействие на токсични и радиотоксични вещества с над прагови концентрации във водата.

Твърдост на водата

От неорганичните соли на макроелементите, които се намират във водата най-широко са представени солите на алкалоземните метали по-специално тези на калций и магнезий. Именно тяхното количество определя твърдостта на водата.

Във водата има също кобалт, селен, цинк и йод. Количеството на йода определя етиологията и разпространението на ендемична гуша. Причинява се от ниското му съдържание във водата и храната. Недостига на води до хипофункция на щитовидната жлеза и от там до нейното компесаторно увеличение наречено- Струма.

Въпросът за водата като източник на флуор е изключително важен. Има се предвид неговата роля в образуването на костите и особено на зъбите.

Във водата могат да се открият и много токсични вещества, които попадът във водоемите с промишлените или канални води. Това са: олово, живак, арсен, повърхносно активни вещества от перилни препарати и препарати за растителна защита (пестициди).

Епидемиологична роля на водата

Водният път на разпространение на инфекциозни заболявания е възможен при наличието на три условия едновременно.

-причинителите трябва да попаднат във водата на водоизточника. Като източници можем да посочим битовофекалните и селскостопански води.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Значение и химичен състав на водата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.