Замърсяването на околната среда


Категория на документа: Екология


Замърсяването на околната среда
(проблемът на нашите деца)

На прага на третото хилядолетие, влизайки в XXI век, хората все повече се замислят за здравето си. Великият древногръцки учен Хипократ е казвал, че здравето е най-голямото богатство на човека. Обаче развитието на цивилизацията, насочено към повишаване на жизнения стандарт в същото време способства за неизбежното увеличаване на вредните фактори на околната среда. Промишлените отпадъци, използването на различни химични вещества в бита и селското стопанство, интензивното замърсяване на атмосферата, водите и почвата оказват негативно влияние върху здравето на човека. Нарушаването на екологичното равновесие предизвиква безпокойство във връзка с това, че голяма част от населението на планетата се намира в неизяснено положение - няма заболяване, но липсва и здраве. През последните години голям проблем на човечеството е синдрома на хронична умора. Разпространението на онкологични, сърдечно-съдови, алергични и кожни заболявания се увеличава с всяка изминала година. Намалява продължителността на живота. Днес при мъжете тя е 57 години, а при жените - 62 години. Нараства смъртността при младите, увеличава се раждаемостта на деца с вродени дефекти. Знаем, че да предотвратим болестта е по-лесно, отколкото да я лекуваме. Затова профилактиката на заболяванията е от първостепенно значение за запазване на здравето, продължаване на живота.
Нашият организъм е много сложна биофабрика за биологичноактивни вещества и дори и незначителни промени в работата й могат да доведат до сериозни нарушения. "Здравето" - представлява състояние на човека, което обуславя продължителността на живота, физиологичната и умствена работоспособност, доброто самочувствие и създаването на здраво потомство. Здравето зависи както от факторите на външната среда, така и от самия човек, от начина му на живот, от начина на хранене.

Важно условие за здровословна околна среда е наличието на чист по характеристики въздух. Основните вещества, замърсяващи атмосферата са въглеродните, азотните, серните, озоновите, метановите и оловните оксиди.

Продължава разрушаването на озоновия слой на Земята, което е свързано с въздействието на някои химични съединения, особено хлорфлуорвъглеродите, които са се натрупали в продължение на дълъг период и се характеризират с висока химична стойност и срок на "живот" в атмосферата от 60 до 400 години.
В близките 20 години се предполага изтощение на слоя на стратосферния озон с 8%. Според данните изтощението с 1% води до нарастване на ултравиолетовото излъчване с 2%. Озоновият слой задържа ултравиолетовото излъчване, предизвикващо рак на кожата и нанасящо поражения на екосистемите. През последните няколко десетилетия в този слой се образуваха големи дупки, главно заради въздействието на синтетичните химически вещества.
Намаляването на изхвърлянето на най-разпространения клас от тези химически елементи - хлорвъглеводороди - започна през 1989 година с приемането на Монреалския протокол. Преди обаче да започне разграждането на вредните вещества, трябва да мине определен период от време и затова положителните резултати не са забелязани веднага. Коментира се обаче, че положителният резултат е наблюдаван само в горните слоеве на атмосферата, където са съсредоточени по-малко от 20 % от озона. Той подчерта, че има забавяне на разрушаването на озоновия слой, но не е забелязан какъвто и да било процес на възстановяване. Ще изминат 40-50 години, преди той да се възстанови до нивото, когато започва неговото разрушаване. Въпреки това, откритието е повратен момент по пътя на възстановяването на вредите, нанесени от човека на атмосферата.

Неразделна част е водата, която удовлетворява екологичните, физиологичните, санитарно-хигиенните нужди на човека. През своя живот човек изпива около 75 тона вода. Според Световната Здравна Организация (WHO) 80% от заболяванията са свързани с водата. С питейната вода в организма на човека могат да попаднат много инфекциозни и паразитни заболявания: холера, тиф, салмонелоза, дизинтерия, вирусен хепатит, полиомиелит и много други заболявания, които са свързани със замърсяванията на питейната вода от канализацията. Освен това във водата могат да попаднат отровни вещества при екологични катастрофи. Голяма потенциална опасност в това отношение представлява изхвърлянето във водоемите на радиоактивни вещества, а също и отлагането във водата на тежки метали като
живак или кадмий, предизвикващи характерни заболявания: меркуриоза, характеризираща се с нарушаване на зрението, слуха, осезанието и болестта кадмиоза, при която се наблюдават силни болки, деформация на скелета, фрактури на костите, поражение на белите дробове.

Друг важен елемент от биосферата, от който зависи състоянието на човешкото здраве е почвата. Тежките метали - олово, кадмий, кобалт, антимон, бисмут, живак, ванадий, арсен, а също и радиоактивните отпадъци, могат да провокират различни заболявания, включително и генетични нарушения и злокачествени образувания.

В България темата екология и опазване на околната среда е толкова слабо засегната, че даже не минава и година без сериозен екологичен проблем. За разлика от западните страни и въобще страните, които имат висок жизнен стандарт, в България не се взимат адекватни решения на проблемите. По-скоро приоритет е прехвълянето на вината от една инстанция на друга.

Кога най-после ще се научим да пазим природата около нас? Така вредим на себе си, а и на бъдещите поколения, защото "ние не сме наследили земята от предците си, а сме я взели на заем от нашите деца".
??

??

??

??

2

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяването на околната среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.