Замърсяване на въздуха


Категория на документа: Екология


 КОНСПЕКТ

УПРАЖНЕНИЯ
ВЪПРОСИ

УПРАЖНЕНИЯ
22 Юни 2009 г.
19:33
1.Планиране и организация на пробовземането.
2.Избор на пунктове за пробовземане на територията на градовете.
Определяне на налягането на въздуха
Определяне на температурата на въздуха
Определяне влажността на въздуха
Определяне движението на въздуха и физични фактори
Определяне запрашеността на въздуха
Определяне микрофлората на въздуха
Методи за вземане на проби въздух

Определяне на съдържанието на CO2
Определяне концентрацията на NH3
Определяне концентрацията на H2S

Планиране и организация на пробовземането
22 Юни 2009 г.
19:59
Зависи от особеностите на обекта, физичните и химични отнасяния, динамиката на концентрацията,както и характера на биологичното действие на замърсителя.
Дългосрочни и краткосрочни програми.
* Дългосрочни - провеждат се за проверка на експериментално определените хигиенни норми,изучаване риска от професионални заболявания на групи работници изложени на хронично действащи замърсители.
* Краткосрочни програми - имат за цел да контролират спазването на санитарните норми,ефективността на определени технически мероприятия. Програмата за пробовземане включва следните съществени моменти: място , време, продължителност и брой на пробите.
o Провеждане на предварителни проучвания
Уточняване източниците на емисии,вида им,характера и приблизителното им количество.Височина на източника.
Събиране сведения за суровините и горивата използвани в предприятието.
Събиране сведения за предвиждани пречиствателни и съществуващи такива съоръжения.
o План и схема за наблюденията
Прилаганите методи
Апаратура
Броя на пунктовете за наблюдение и местоположението им.
o Начин на пробовземане.Обработка,оценка и обобщаване на резултатите.Обобщават се по:
Брой проби,средна концентрация,максимална концентрация, брой проби над ПДК и най-често срещани концентрации.

Поставено от

Избор на пунктове за пробовземане на територията на градовете.
23 Юни 2009 г.
16:53
1-ви. Разположен в жилищен район в центъра на града.
2-ри. Разположен в ж-к непосредствено до промишлени зони с източници на атмосферно замърсяване,не по-близо от 200м. от най-близкото промишлено предприятие.
3-ти. Разположен в ж-к най-отдалечен от източници на атмосферно замърсяване от надветрената страна.
4-ти. Пункт характеризиращ замърсяването от автотранспорта,ако е проблем за града.
а).на улица с оживен автомобилен транспорт,на 20м. от кръстовище със светофари,на не по-малко от 15м. и не повече от 20м. от трафика и на 1м. от най- близката стена.
б). пункт във вътреквартално пространство или между сгради,намиращи се на оживена магистрала.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на въздуха 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.