Възможно ли е да избегнем екологична катастрофа?


Категория на документа: Екология


> Приоритет6. Устройство на територията - разработване на схеми и планове на основните туристически локализации в общината.

Общинският план за развитие е свързан с плана на област Смолян и с плана за развитие на Южен централен регион - планове за периода 2007 - 2013 год.

Закючение.Изводи

Развитието на туризма в разгледаната община Смолян се свързва с възможността за разработване на проекти по бъдещите структурни фондове на Европейския съюз.

Настъпват и съществени промени в организацията на туристическата дейност във връзка с приемането на България в Европейския съюз. Започва създаването на клъстъри - един от модерните методи за повишаване на конкурентоспособността на фирмите на общоевропейския пазар.

Основни изводи:
> Анализът на природните ресурси очертава благоприятни климатични условия, богати водни ресурси, уникална природна защитена среда, което е предпоставка за устойчиво развитие на туризма в община Смолян.
> Културно - историческото наследство представлява огромен потенциал за развитието на туризма, но на този етап не се използват рационално.
> Направената кратка характеристика на община Смолян показва, че съществуват проблеми с транспортната инфраструктура, пречистването на отпадните води, нерегламентираните сметища, опазването на природата.
> Допуска се на места строителството да нарушава и унищожава природната среда, съществува и опасност от урбанизиране на курортния комплекс.
> Материалната база за туризъм в общината е значителна като капацитет и разнообразна като туристически обекти.Предлагат се хотели, семейни хотели, ваканционни селища, хотелски комплекси,къщи за гости, туристически хижи, заведения за хранене и развлечение, съоръжения за зимни спортове и пр. Съществува проблем с недостига на клалифицирани кадри за туризма.
> В община Смолян са приети и се изпълняват програми и стратегии за развитието на туризма, но е налице недостиг на инвестиции.
> Слаби страни на туризма в общината са маркетинговите проучвания и рекламната политика.

ЛИТЕРАТУРА

1. Стратегия за развитие на община Смолян - Смолян, 2002г.;

2. Чиликова, А. Пътеводител из средните Родопи - Смолян, 2002г.

3. Пампоров, Г., И.Зоински. Пампорово-Смолян, 1989г.

4. Проект "Опазване на глобално значимото биоразнобразие в ландшафта на Родопите-България" /2002-2006/

5. Страшимиров, К. Радюва планина - С., 1983г.

http://www.bcci.bg/bulgarian/rtpp/smolyan.htm
http://www.bulgarian-mountains.com/bg/Routes/Rodopi

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможно ли е да избегнем екологична катастрофа? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.