Рециклиране на отпадъците


Категория на документа: ЕкологияСТАТИСТИКА
Основната част от всички отпадъци в България (70%) постъпва за депониране (по данни на Министерството на околната среда и водите)

През 2008 г. количествата изхвърлян в цветните контейнери разделен боклук нараства с около 10-12% на месец (според данни на Екопак).

2006 - над 75% от събрания разделно отпадък организациите изкупуват директно от пунктове за вторични суровини. За 2007 г. процентът спада до 65%, а през 2008 г. е ограничен законово до максимум 40% с тенденция до 2010 да не надвишава 20%. Единствено Екопак съобщава официално, че използва и този канал за набавяне на опаковки, останалите организации отричат.

В ЕС над 50% от хартията и стоманата, 43% от стъклото и 40% от несъдържащите желязо сплави се правят от рециклирани материали.

Как се оползотворява отпадъка в България през годините?

2004 - не се изисква статистика
2005 - 25%
2006 - 35% оползотворен, от тях 34% се рециклира
2007 - 39% оползотворен - 38% се рециклира

ИЗВОДИ

* Рециклиращата система в България започва да работи, но все още бавно и без видими резултати. Основно се развива разделното събиране на хартия, пластмаса, стъкло и метал. Всичко друго - биоразградими и строителни отпадъци, както и много опасни отпадъци - отива в общите сиви контейнери и в последствие тлее на сметището. С други думи: системата е на един прохождащ етап.

* Последната година (2008) бележи по-сериозен ръст в количеството изхвърлян в цветните контейнери боклук от домакинствата, като процентът рециклируем отпадък там се увеличава с 10-12% на месец.

* Спада процентът на отпадъци, събирани от организациите директно от пунктове за вторични суровини. Това е припознато с малко закъснение като не особено легално и ефективно действие и е санкционирано от държавата.

ПРОБЛЕМИ
Проблемите в системата в момента са на входа и изхода й:

1/ вход - масово домакинствата не си изхвърлят отпадъците разделно защото:

* системата работи на доброволен принцип, липсват стимули (като данъчни облекчения), контрол и санкции.

* съществува силно недоверие и подозрения спрямо организациите, които слагат цветните контейнери. Масово не се вярва, че отпадъците наистина се обработват и рециклират.

* aнонимността при изхвърлянето води до липса на отговорност.

2/ вход - липсва реална конкуренция между шестте организации, защото МОСВ налага еднакви минимални цени за фирмите. Това кара организациите в сектора да влагат много в рекламни кампании и материали, вместо в търсене на по-ефективни решения или адекватно насочени инвестиции.

3/ изход - заводите за рециклиране в България скоро няма да имат достатъчно капацитет да поемат обработения от шестте организации материал. Цените за изкупуване падат сериозно. Тези трудности в системата тепърва ще се задълбочават заради предвиждания ръст в процента рециклируем материал. Засега проблемите са предимно с хартията, която се изкупува основно от един завод в страната - "Тракия папир", Пазарджик.
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД е първата и най-голяма организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, лицензирана от Министерство на окалната среда и водите. Членството в ЕКОПАК предоставя възможност на отговорния бизнес в страната да изпълнява задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.Набраните приходи от вноски за оползотворяване се инвестират в изграждане на системи за разделно събиране в общините, сортиращи инсталации и техника за събиране и транспортиране на отпадъците от опаковки. Събраните отпадъци от опаковки се предават за рециклиране и оползотворяване.

От създаването си през 2004 г. ЕКОПАК е единственият представител на България в Pro Europe - европейската организация на компаниите за оползотворяване на отпадъците и споделя опита на 33 водещи европейски организации с тази дейност. ЕКОПАК единствен притежава правата за страната ни за търговския знак "Зелена точка" - най-широко прилаганият търговски знак в света.

ЕКОПАК работи с най-масово използваната в Европа и ефективна от икономическа гледна точка система за разделно събиране с 3 цветни контейнера: син - за хартиени и картонени опаковки, жълт - за пластмасови и метални и зелен - за стъклени.

Инвестициите, направени от Екопак до сега, в системи за разделно събиране отпадъци от опаковки, сметоизвозваща техника и сепариращи инсталации са над 17,2 млн. лв. Организацията е разположила 19 500 цветни контейнера на територията на 94 общини, обхващащи 2 650 000 млн. души население. ЕКОПАК разполага с 13 действащи сепариращи инсталации с общ капацитет 300 хил. тона (София - Божурище, Гара Искър и с. Равно поле, Горна Оряховица, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Варна, Бургас, Плевен, Враца, Дупница и Русе). ЕКОПАК е най-големият партньор на местните власти при въвеждането на разделното събиране на отпадъци от опаковки и най-големия доставчик на материал за рециклиращата индустрия. Сключените договори с 27 български завода за рециклиране на суровини по региони позволява ефективната преработка на отпадъците и цялостен контрол върху пътя на опаковките.

ЕКОПАК непрекъснато се стреми да мотивира и насърчава гражданите да използват цветните контейнери за разделно събиране чрез многобройни проекти и информационни кампании. Последният проект - 3D Автобуса на Екопак е модерен мобилен център за обучения и презентации, който представя по интересен, интерактивен начин разделното събиране пред учениците от 1-ви до 4-ти клас. Проектът е подкрепен от Министерството на Образованието, младежта и науката и се радва на изключителен успех
Нашето бъдеще
Всичко зависи от нас. Заедно можем да накараме производителите да използват повече биоразградими материали, по-лесни за рециклиране продукти и по-малко опаковки. По примера на Хюлет Пакард всяка по-голяма технологична компания може сама да организира рециклирането на собствената си продукция.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рециклиране на отпадъците 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.