Рециклиране на отпадъците


Категория на документа: ЕкологияРеферат
По Екология

Рециклиране на отпадъците1.Рециклиране-дефиниция;възможност за съхраняване на природните ресурси

Що е то рециклиране?Знаете отговора вече, нали? Това е да съберете празните си бутилки, консервни кутии, прочетени вестници и други материали и да ги предадете за рециклиране.

Рециклирането е една от онези думи, които всички употребяват, но никой не се наема да обясни. И какъв е резултатът? Че за различните хора означава различни неща.
Дефиниция на специалистите: Според Агенцията за опазване на околната среда на САЩ, рециклирането е "Събиране, преработка, пласиране и употреба на материали, окачествявани преди този процес като отпадъци".
Дефиниция за пластмасови изделия: При пластмасовите изделия има само еднопосочно рециклиране. След като веднъж са употребени, материалът за изработката им се използва за друг тип продукти. По този начин временно се предотвратява попадането им в рекултивираните сметища. Количеството чисто нова суровина за изработка на първоначалния тип продукти обаче не намалява.
Дефиниция на производителите: Веднага става ясно кога в заводите се използва една суровина повторно - това всъщност означава, че е била рециклирана. Аналогична е ситуацията и ако са били използвани хартиени изрезки (каквито остават при разрязването на пликовете с получената кореспонденция) за направата отново на хартия.
Дефиниция на спестовника : За ти влезе в употреба нещо старо.

Като цяло рециклирането е процес на преработване на отпадъчни материали с цел получаване на първоначални продукти.На рециклиране подлежат почти всички битови и промишлени отпадъци като стъкло, пластмаса, батерии, хартия, строителни материали, гуми, метали и други. То спасява околната среда и запазва природните ресурси на Земята,които са ограничени и бързо се изчерпват.Светът рециклира милиони тонове предмети за еднократна употреба и по този начин спасява тонове въглища, варовик, нефт и много други.Чрез рециклирането на хартия, списания, вестници и хартиени опаковки се спасяват милиони дървета.

Рециклирането спасява енергия,която е много значим фактор за опазването на околната среда,защото изразходването и изисква консумация на оскъдните природни горива. Рециклираната хартия намалява използваната за производство енергия наполовина.То намалява вредните замърсяващи въздуха вещества, виновни за глобалните климатични промени. Преработката на употребявани материали за направата на нови продукти намалява замърсяването и на водата от вредни вещества.

Рециклирането получава впечатляващо добър отзвук в развитите страни. Хиляди реклами, публикации в пресата, научни доклади, възхваляващи предимствата му, се изнасят всяка седмица от природозащитници, местните власти и, преди всичко, от бизнессредите. Големите компании се съревновават да прокламират "зелените" си препоръки: Алкан Алуминиум информира, рециклира 56 000 кутийки, върнати обратно във Великобритания от Антарктика, други представят програми за рециклиране на полиетиленови филми в торби за смет, пластмасови чашки в копчета за дрехи или пък хартия в опаковки за мляко. Много от рекламите се насочват директно към децата.

2. Ползата от рециклирането

Ето някои от ползите от рециклирането.

●Рециклирането спестява място на сметището.
По-голямата част от отпадъците се извозва на сметище и се закопават там. Какво лошо има в това? Ами, това е скъпо и обикновено възникват спорове при изграждането на нови сметища или строежа на нови заводи за изгаряне (инсинератори). Рециклирането е един начин да се намали количеството отпадъци, постъпващи на сметището.

●Рециклирането може да намали разходите за обезвреждане на отпадъците.
Отърваването от отпадъците не е безплатно. Боклукчийските камиони плащат, за да разтоварят на сметището. Плащането се нарича такса за депониране и се изчислява върху теглото или обема на боклука. Рециклирането снижава разходите на сметището, защото то приема по-малко отпадъци.

●Рециклирането може да спести енергия.
Почти винаги енергията, необходима за направата на нещо от рециклирани материали е по-малко, отколкото ако то се направи от нови. Използването на рециклиран алуминиев скрап за направата на нови алуминиеви кенове, например, изисква 95% по-малко енергия отколкото при направата им от боксит (рудата-суровина за добиване на алуминий). Едно изключение от това правило са пластмасите. Понякога трябва повече енергия за рециклирането на пластмасата, отколкото при използването на нов материал.

●Рециклирането спестява природни ресурси.
Природните ресурси са богатства вежливо предоставени ни от майката-природа. Природните ресурси включват земя, растения, минерали и вода. Като използваме материалите повече от веднъж, ние запазваме природните ресурси. В случая с хартията, рециклирането запазва дървета и вода. Правенето на хартия от рециклиран материал спасява до 17 дървета и използва 50% по-малко вода.

●Рециклирането може да намали замърсяването на въздуха и водите.
Използването на алуминиев скрап вместо боксит за направата на нови алуминиеви продукти намалява замърсяването на въздуха и водата с 95%. Ако искате да направите нещо за околната среда - рециклирайте алуминиевите кенове!

●Рециклирането създава работни места.
Изчислено е, че рециклирането създава почти пет пъти повече работни места от обезвреждането на отпадъци. Рециклирането изисква фирми, които да събират, да извозват и да преработват рециклируемите материали, както и фирми, които да произвеждат продукти от рециклирани материали. Хората, ангажирани в рециклиращата промишленост са работници в сортиращите инсталации, шофьори на камиони, търговци, работници в преработващите предприятия, инженери или химици.

Ето 7 причини да рециклираме:
1. Не е трудно.
2. Полезно е. (Ползата ще се види по-натам в поколенията). Рециклирането е като ваксина - ако човек се ваксинира, няма да се разболее и няма да
усети ползата от нея, но ако не се ваксинира, в един по-късен етап ще му се иска да се е ваксинирал докато е можел.
3. Има смисълСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рециклиране на отпадъците 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.