Проектиране на декоративен разсадник (в село Първенец)


Категория на документа: Екология


Cotoneaster dammeri
Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster salicifolia
Deutsia scabra"plena"
Erica carnea
Euonymus japonica
Euonymus verucosa
Forsytia intermedia
Hedera helix
Hypericum calicinum
Ilex aquifolium
Jasminum officinalis
Kerria japonica"plena"
Laurocerasus officinalis
Ligustrun ovalifolium
Lonicera japonica
Lonicera nitida
Lonicera pileata
Mahonia aquifolium
Mahonia japonica
Partenocisus quinquifolia
Partenocisus tricuspidata
Pyracanta coccinea
Rhamnus catartica
Rosa banksia
Spiraea japonica
Spiraea media
Spiraea wanchutei
Tamarix tetrandra
Vitex agnus castus
Waigela sp.

Отдел за първоначално размножаване:

В дадения декоративен разсадник годишно трябва да се произведат 49 000 фиданки от дървесни видове (от които 9 000 бр. иглолистни и 40 000 бр. широколистни) и 196 000 храстови фиданки (от които 43 000 бр. иглолистни и 55 000 бр. широколистни). От тях 50% се произвеждат по семенен и 50% по вегетативен път.

При семенното производство на иглолистни видове от 1м2 се получават средно 300 броя фиданки. От общия брой на иглолистните дървета 4 500, ще бъдат произведени по семенен път и необходимата площ за извършването е 15 м2 .За широколистните дървета на 1 м2 се получават 150 броя фиданки.Следователно за 20 000 броя,са нужни 134 м2. При храстите за получаване на 43 000 броя е нужна площ от 144 м2, , а за 55 000 броя широколистни тя е 367 м2 .Общата площ необходима за семенно размножаване е : 660 м2

При вегетативното размножаване за 300бр. резници е необходим 1м2 ( за широколисни и иглолисни фиданки). За иглолистните фиданки, които са 4 500 бр. са необходими 15 м2. За Широколисните дървета които са 20 000 бр. необходимата площ е 67 м2. За иглолисните храсти, които са 43 000 броя са необходими 144 м2, а за широколистните - 100 800 на брой, са нужни 184 м2 .Общата площ за вегетативно размножаване възлиза на 410 м2

Първа дървесна школа:

В тази школа получените млади растения се засаждат при гъстота 6бр/м2. За 49 000 дървета това прави площ от 8 167 м2 - 8.2dka

Втора дървесна школа:

Тук 30% от фиданките от първа школа се реализират на пазара.Останалите 70% се засаждат във втора школа, като гъстотата е 3бр./м2. Следователно за 34 300 броя дървета, необходимата площ е 11 434 м2 - 11.4dka

Трета дървесна школа:

В тази школа 70% от фиданките от втора школа се реализират на пазара,а останалите 30% остават за доотглеждане тук, като нормата на засаждане 0.5бр/м2. За 10 290 броя е нужна площ от 20 580 м2 - 20.6dkaСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на декоративен разсадник (в село Първенец) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.