Проектиране на декоративен разсадник (в село Първенец)


Категория на документа: Екология


ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Курсова работа
ПО ДЕКОРАТИВНИ РАЗСАДНИЦИ

Проектиране на декоративен разсадник
(в село Първенец)

Изготвил: Проверил:
Д. Милушев доц. Пл. Александров
ф.номер 31335/ 6б група

Проектиране на декоративен разсадник

Задание:
Да се проектира декоративен разсадник, като производствената площ е 80% от територията, апомагателната 20%. Видовете са групирани в две групи: основен асортимент видове характерни за района и допълнителен асортимент, всички допълнителни видове които са възможни за условията. Броят на произведените дървесни фиданки и броят на произведените храстови фиданки в декоративния разсадник трябва да се отнасят така, както 1:4. Броят на произведените дървесни фиданки е 49 000. Като се вземат в предвид количеството на произведените посадъчни материали в участъка за първоначално размножаване и в школите на разсадника за 1m2, да се определи необходимата площ на разсадника и оптималното разпределение на елементите!

Климатична справка за региона:
Разсадника се намира на 7 км от град Ямбол,на 200м надморска височина.Принадлежи към климатичния район на Източна България от Преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област.
Районът се характеризира с добра за България (233 часа) годишна продължителност на слънчевото греене при нормална (1550-1600 часа) продължителност на слънчевото греене за температура на въздуха над 10°С. Зимата е сравнително мека, като средномесечните януарски температури са 0,2°С и горещо лято със средномесечна температура за м.юли - 23.2°С. Това прави подбора за видов състав по-богат. Максимума на валежите е през лятото ,и като цяло районът се отличава с по-слаби валежи от средните за страната. Средногодишно падат 541 мм (за страната годишните валежи са 650 мм).
.

Видов състав:
А Oсновен асортимент:
Иглолистни дървета:

Abies pinsapo
Cedrus atlantica
Cupressus arizonica
Picea pungens
Juniperus communis

Широколистни дървета:

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Catalpa speciosa
Cercis siliquastrum
Fraxinus excelsior
Platnus acerifolia
Salix babylonica
Tilia tomentosa

Б Допълнителен асортимент:

Cedrus deodara
Cupressus sempervirens
Kriptomeria japonica
Larix deciduas
Pinus excels
Pinus maritimeСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на декоративен разсадник (в село Първенец) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.