Продоволствена сигурност


Категория на документа: Екология
ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
2014г.

ЗАПЛАХИ ПРЕД ПРОДОВОЛСТВЕНАТА СИГУРНОСТ
Първата сериозна заплаха, пред продоволствената сигурност е СПИН, болестта подкопава селскостопанската база в много страни от развиващия се свят. В най-засегнатите 25 държави от Африка от 1985 до 2000 г са умрели 7 млн работници. Едно проучване в Кения е установило, че в домакинствата със ХИВ потреблението на продоволствие намаляло с 40%. В южната част на Африка жените, които са 80 на сто от работната сила в СС сега съставляват около от 60 на сто от хората, живеещи със СПИН. Много са тези, които изоставят нивите си, за да се грижат за болните си съпрузи и роднини. Регионът губи и много от СС познания, тъй като родителите умират преди да предадат придобитият си опит на следващото поколение. Влиянието на СПИН върхпу СС добиви е нова, но не и единствена заплаха за продоволствената сигурност.
Недостиг на вода
Друга съществена заплаха е недостигът на вода, продължаващ да бъде причина за глада. В света 434 млн души изпитват недостиг на вода и към 2025г между 2.6 и 3.1 млрд ще живеят при условията на воден стрес или воден недостиг. Когато водата за СС започва да не достига, държавите стават все по-зависими от скъпия внос на продоволствие. Фактите сочат, че 80% от обработваемата земя в света е загубила продуктивността си поради увреждането на почвата.
Биоразнообразие
Сред големите заплахи за продоволствената сигурност, е загубата на разнообразието от растителни и животински видове, появата на нови, свързани с храненето болести и продоволствения биотерор. Еднородността на животинските стада и теснотията, при които те живеят са не само покана за нови болести, те отварят вратите на нашите уязвими ферми за разпространението на хранителни патогени и злонамерени биологически атаки.
Резултати и решения
Резултатът от цялата тази продоволствена несигурност е твърде познат и може да се види. Свикнали сме с гледките на судански жени, които са толкова отслабнали, че едва носят децата си, етиопци, които са толкова недохранени, че не могат да вървят и по.вероятно най-трагичното - деца с подути кореми, които плачат за храна. И действително броят на гладните хора в развиващите се страни през втората половина на 90те години е нараснал с 18 милиона до сегашниет 800 милиона. Близо 2 млрд души в света страдат от глад или хроничен недостиг на храна. Зад трагичните хотографии на тези отчаяни хора обаче не се виждат достатъчно ясно проблемите, които застрашават глобалната продоволствена сигурност.
И точно като заплахите за продоволствената сигурност - и нови, и стари - са многобройни, катива са и решенията. Най-важното ни средство не са химикалите или торовете, или генетично променените семена, а новият подход към земеделието, който се основава на познанията на фермерите и на разумното използване на заобикалящата ги среда.
СЕЛСКОСТОПАНСКОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Всяка година от войни, вредители и болести, промени в климата, урбанизация, глобална търговия и промишлено земеделие, се губят хиляди видове растения и животни. Големите механизирани ферми не могат да се справят с разнообразието от култури а големите производители на храни изискват еднообразни продукти със стандартни размери. С навлизането на сложните технологии във фермите, те стават все по-крехки в екологично отношение.
От началото на миналия век 75 на сто от генетичното разнообразие на СС култури е изгубено. Днес са познати само една пета от различните видове царевица, които са били известни през 1930г. в Мексико. Фермерите във Филипините някога са отглеждали хиляди видове ориз, но през 80те години само два сорта са заемали 98% от площите. Сортовете от Зелената революция, представени само преди 40 години, сега покриват над половината от оризищата в развиващите се страни.
Животновъдство
Друг повод за безпокойство са генетичните ресурси на животновъдството. Докато дейността за опазване на световните растителни ресурси продължава повече от век, на животновъдството започна да се обръща внимание едва през последните десетилетия. Според ФАО нарастналото търсене на месо, яйца, мляко и др животински продукти е накарало производителите да изоставят местните породи, за сметка на крайно ограничения брой високопродуктивни животни. През миналия век са изчезнали 1000 породи- около 15% от породите животни и птици във света, а около 300 от тях само през последните 15 години.
Еднородността на стадата и условията, при които те живеят са не само покана за нови болести, те отварят вратата за разпространението на хранителни патогени и злонамерени биологически атаки.
По същия начин, по който горите и ливадите се нуждаят от широко разнообразие от растение и животни, така и селскостопанските екосистеми от хилядолетия зависят от обширен, богат и разнообразен запас от диви и опитомени семена и животни за да повишат продуктивността си. За да изхранват себе си и своите общности, фермерите, животновъдите и рибарите в целия свят зависят от аграрното биоразниобразие. Чрез подбиране на породите и запазване на семената, фермерите са били в състояние да приспособят посевите и животните към различни климатични условия.
СТРАХ ОТ ПРОДОВОЛСТВИЕТО
Големи промишлени ферми са пълни с животни и торове, монокултурни насъждения, които изместиха разнообразието от посеви, използвани за храна животински и други отпадъци. Има концентрирана кланична и преработваща индустрия и неправилна употреба на антибиотици. Тези характеристики на промишленото СС дават на патогените по-големи възможности да засегнат всяко звено от хранителната верига и в края на краищата да застрашат човешкото здраве.
Потенциална пандемия

В Източна и Югоизточна Азия за храна се отглеждат около 6 млрд птици, по-голяма част от които са в региони с бързонарастващи мегаградове. Засилващата се интензивност на производството на пилета и др животни в градовете и селските области и близостта до човешките домове започва да причинява неочаквани последици, които застрашават човешкото здраве. От 1977г птичият грип е преминал от птиците към хората поне три пъти, а през Октомври 2004 в Тайланд бе съобщено за първия вероятен случай за предаване от човек на човек. Международните здравни среди са обезпокоени, че този опасен щам на птичия грип няма да може да бъде премахнат от азиатските птици и един ден ще предизвика световна пандемия сред хората.
Луда крава
За разлика от птичия грип, болестта луда крава не е възникнала случайно, а във фабриките за преработка за храна във Великобритания. Животните наддават бързо и евтино тегло, като се хранят с частици от други животни, това връщане на приживните обратно в хранителната верига в присъствието на растения и при ниска температура, води до образуването на протеини, наречени приони. Те разрушават нормалните протеини в мозъка на животните, започват да се олюляват, стават агресивни и в крайна сметка умират. Болестта може да се разпространи сред хората , консумирали заразено месо. От 1986г до днес са умрели над 150 души.
Генно инженерство
Според Британската камара на общините за разпространението на ГМО в САЩ над 2/3 от посевите са замърсени с ГМО. Проблемът е, че след като ГМО веднъж замърсят местните семeнa, процесът не може да бъде обърнат. Много скоро замърсяването, може да стигне до растения, които не се ядат, т.е. медицинските растения. Освен това замърсяването на запасите от семена премахва мрежата от сигурност, която света би имал ако се окаже,че защитниците на ГМО не са прави. Според докладът на СЗУ "семената ни ще бъдат единствения ни ресурс, ако вярата в безопасността на генното инженерство се окаже погрешна".
Изменение на климата
През февруари 2004 Пентагонът публикува доклад, който предупреждава, че промените на климата могат да доведат света до ръба на анархията ако страните разработят ядрени средства за да защитят съкращаващите се запаси от храна, вода и енергия. Дъг Рендал и Питър Шварц са изследвали вероятността глобалното затопляне и топенето на ледовете да нарушат топлообмена и да хвърлят Северна Америка и Европа в мини ледникова ера. С други думи внезапните промени на климатичните условия преди 8200 години, които са причинили загуба на реколта, глад болести и масова миграция на населението могат скоро да се повторят. Фермерите вече усещат механизмите на валежите и температурите, на който те се оповават от поколения, че започва да се променя. Министърът на околната среда Дейвид Андерсън нарече промените на климата по-голяма заплаха от тероризма, заявявайки, че ще дойде време, когато засетите с пшеница прерии в Канада и Великите равнини в САЩ няма да могат да дават достатъчно продоволствие за изхранване на населението ако не се преборим с промените на климата.
Има определени промени, които вече може да прогнозираме с голяма степен на увереност. Повечето изследвания показват " интензифициране на хидрологичния цикъл" думи, които по същество означават повече засушавания и повече наводнения, повече крайности при валежите. Като цяло всяко изследване показва, че ще има увеличаване на вредителите на посевите. Климатолозите се съгласяват, че промените в климата ще засегнат по-силно фермерите в развиващите се страни. Това донякъде е резултат на географията. Фермерите в тропиците вече са близо до температурните граници на основните зърнени култури, така че всяко затопляне ще намали реколтата.
Защитаване на биоразнообразието
Заплахите за продоволствената сигурност изглежда се увеличават. От СПИН и промените на климата, до загуба на сеслскостопанско разнообразие и поява на болести от животни. Но има достатъчно много решения за гарантиране на доставките на храни.
На 29 Юни 2004 влезе в сила международния договор за растителните и генетични ресурси на продоволствието. Неговата цел е да защити селскостопанското биоразнообразие и да гарантира справедливо и равноправно разпределение на ползите от него - и най-накрая да защити основата на СС и продоволствена сигурност. Някои НПО изразяват опасенията си, че икономически силните държави ще могат да извличат и приватизират генетични ресурси и ще намалят приноса си в защита на тези ресурси за фермерите от целия свят. Това което липсва в договора е ясното дефиниране на правата на фермерите, което би осъществило тяхната възможност да съхраняват и обменят семена без ограничения, наложени от правата на интелектуалната собственост.
НПО и правителствени представители се събраха в Кения и съставиха задълженията от Карен, които призовават животинските генетични ресурси да бъдат защитени от патентоване и да бъдат признати усилията на пастирите за опазване и защита на домашните породи.
Фермерите и биоразнообразието
Докато научната общност и правителството се занимават с бюрократични преракания, фермерите търпеливо култивират свои собствени генетично разнообразни растения и животни. Според Пат Мугуни от Групата за действие по ерозията, технологията и концетрацията "официалните данни показват големи загуби на разнообразие при растенията и домашните животни, но те не са известни на научната общност. Това, което за учените е загубено, не винаги е загубено за фермерите. Чрез опазване и селективно отглеждане на семена, фермерите опазват генетичните ресурси на място и поделят плодовете на труда си с други фермери по панаирите и пазарите на семена."
Не е изненадващо, че фермерите знаят как да изглеждат разнообразието и да опазват посевите и животните от болестите и от климата. В североизточна Бразилия например са създадени общности, семенни банки, които помагат на фермерите да получат достъп до семена и ги обучават да опазват селскостопанското разнообразие. Към 2000 г. създадени 200 такива банки, в които се съхраняват над 80 т семена от основните растителни видове, в т.ч. 67 разновидности на три различни бобови вида.
Опазването на животните в зоологически градини, на замразени ембриони в генитчните банки или на семена в семенни банки е ефективен подход, въпреки че е скъп той не е особено полезен за хората, чиито поминък е СС. Много по-ефективен и продуктивен начин е фермерите да опазват породите и сортовете във фермите особено ако се отглеждат видове, които имат висока пазарна цена.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Продоволствена сигурност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.