Отпадъчно стопанство


Категория на документа: Екология


K2- степен на запълване на съдовете0,9
Vc-обем на съдовете 1,1л.
Nc=== = 25 бр.

А=Z*Nc

Kъдето :
Z-брой на курсовете за една машино смяна
Nc-брой на съдовете транспортирани с един курс

А=Z*Nc= 2*25=50 бр.

Броят на специализираните автомобили (Nm)е :

Nm= бр
Kъдето:
N0 -брой на всички съдове които трябва да бъдат транспортирани 110
А - производителност на автомобилите изразена в брой транспортирани съдове 1мсм се определя по формулата.

Nm= = =2,2=2бр

Броят на специализираните на автомобили, които ще бъдат използвани при този модел на сметосъбиране ще бъде 2

В така разработения метод за сметосъбиране не е предвидено използването насменяеми контейнери и контейнери с обем от 4 м3 поради тази причина несе налага използването на контейнеровозни автомобили.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отпадъчно стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.