Отпадъчно стопанство


Категория на документа: Екология


2
Пазар 1м2 площ
18
500
1
Стол
-
300
1
Институти "техникуми" 1 учащ
25
220
2
Магазин за промишлени стоки 1м2 площ
30
200


От това следва за норма на натрупване:
b=2*70+4*100+2*20+4*120+2*18+25+2*30=1182 kg
N = 20 000 жители
Вг.= b * N=1182 *20 000=23640000 кг./г.

Предвид колебанието на количеството отпадъци по месеци и сезони се въвежда и коефициент на денонощна неравномерност К1.-това е отношението на максималната величина на денонощно натрупване на отпадъци към средноденоношното натрупване.

Максимално денонощно количество отпадъци Вм.д. ще бъде:
Вм.д.= .К1
Където:
К1-за малки населени места е равен на 1,40
Вм.= *К1=*1,40=64767,123*1,4=90674кг.
Поради факта, че няма направени измервания използваме данни от таблиците 2 и 3.
От таблица 2

Правим отпределяне за 1 година 2010 при 20 000 жители използваме норма на натрупване за населено място от 10 000 до 25 000 жители която е 1,3м3/жител годишно

От таблица 3

Правим отпределяне за 20 000 жители използваме норма на натрупване за населено място от 3 000 до 25 000 жители, която е 340кг./жител/ годишно или 370кг/м3

2.След като сме определелили количеството на натрупаните отпадъци, трябва да изберем видът и броят на съдовете за сметосъбиране, които ще бъдат използвани.

Микрорайонът за който правим определянето, има добре развита транспортна инфраструктура . Отпадъците следва да се извозват ежедневно затова ще използваме несменяеми подвижни контейнери тип"Бобър" с обем от 1100л. изработени от метал с ръчно отваряне.

Необходимия брой съдове за една сграда се определя в зависимост от броят жители, които той може да обслужи при определена периодичност на транспортиране.

Броят жители се определя по формулата:
Nж=
където:
Vc -обем на стандартния съд=1100л
b-норма на натрупване в м3/жит./год 1,3 м3/жит./год
K1- коефициент на денонощна неравномерност 1,4Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отпадъчно стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.