Оценка качеството на атмосферния въздух


Категория на документа: Екология


Години
Замърсител SO2
I
2004
16.95
II
2004
14.18
III
2004
13.58
IV
2004
12.31
V
2004
8.55
VI
2004
7.3
VII
2004
9.13
VIII
2004
3.56
IX
2004
13.73
X
2004
13.44
XI
2004
15.38
XII
2004
17.06


Анализ на резултатите:

Резултатите от извършения мониторинг показват, че концентрациите на SO2 са по - високи през студения период в сравнение с топлия период на годината. Oтчетени резултати са под нормата за пределно допустими концентрации и са в границите от 17.06÷7.3 μg/m3. От данните се вижда, че SO2 проявява изразена сезонна динамика. През зимните месеци концентрациите са в порядъка на 13.73÷17.06 μg/m3, като най-високата концентрация е очетена през месец декември.Независимо, че концентрациите са доста под нормата SO2 се представя като характерен замърсител през студените месеци на годината. По-високите концентрации на SO2 се дължат предимно на промишлените предприятия - ТЕЦ "Девен", "Девня цимент"АД, "Агрополихим"АД и "Солвей Соди"АД. За повишените концентрации през зимните месеци допринася и битовото отопление, парови централи, на местни отоплителни котли. При изгаряне на широко разпространените твърди и течни горива с високо сярно съдържание. За замърсяването на въздуха с SO2 допринасят и тежкотоварните автомобили, които са с дизелово гориво.

2.2. Сярна киселина (H2S)

Месеци
Години
Замърсител H2S
I
2004Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка качеството на атмосферния въздух 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.