Оценка качеството на атмосферния въздух


Категория на документа: Екология


През 2004г. средногодишните концентрации на NO2 са 18.44 μg/m3, а през 2006г. е 44.91 μg/m3. И през двете години концентрациите на NO2 не превишават пределно допустимите концентрации - СГН+ДО. Замърсяването е възходящо, вероятно поради нарастване на емисиите от горивните процеси на ТЕЦ "Девен", "Агрополихим"АД и "Девня Цимент"АД.

4.4 Амоняк (NH3)

Години
Средногодишна концентрация
2004
16.33
2006
30.16
СГН+ДО
100


Средногодишните концентрации през 2004г. са 16.33 μg/m3, а през 2006г. са 30.16 μg/m3. И през двете години концентрациите на NH3 не превишават пределно допустимите концентрации - СГН+ДО. Замърсяването е възходящо, вероятно поради повешаване на емисиите от производствените процеси в предприядията "Агрополихим"АД и "Солвей Соди"АД.

4.5 Въглероденоксид (СО)

Години
Средногодишна концентрация
2004
1.22
2006
1.91
СГН+ДО
10


И през двете години концентрациите на СO не превишават пределно допустимите концентрации - СГН+ДО.

4.6. О3

Години
Средногодишна концентрация
2004
41.93
2006
39.93
СГН+ДО
110


През 2004г. средно годишната концентрация на О3 е 41.93 mg/m3, а през 2006г. е 39.93 mg/m3. И през двете години концентрациите на О3 не превишават пределно допустимите концентрации - СГН+ДО.Забелязва се спад през 2006г,това се дължи на намаляване на работата в предприятията.

4.7. Фини прашни частици

Години
Средногодишна концентрация
2004
58.61
2006Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка качеството на атмосферния въздух 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.