Лекция по екология


Категория на документа: Екология


;)1(; хомотипични - вътрешновидови
;)2(; хетеротипични - между видовете
Хомотипични реакции:
** групов ефект - проявява се при много видове насекоми и гръбначни
**масов ефект - пренаселване на средата
**вътрешновидова конкуренция

Хетеротипични реакции
** неутрално - не оказват влияние един върху друг
**благоприятно - търсене на храна, място за леговища (конкуренти)
** 1*мултуализъм - всеки от видовете може да живее, расте и се размножава само в присъствието на другия. (симбиоза)
**2* сътрудничество - двата вида образуват съобщество, но съвместният живот носи полза и на двата вида.
**3* коменсиализъм - в този случай единият вид извлича полза от съжителството, а другият няма никаква полза. Той се характеризира с взаимна търпимост.
**неблагоприятно
**1* аменсализъм - в този случай единият вид е подтиснат от другия (аменсал-инхибатор)
**2*паразитизъм
**3*хищничество - от гледна точка на своя първоизточник бива:
1) фитогенни
2) зоогенни
3) микрогенни
4) микогенни
5) антропогенни - съвкупността от условията, създадени от човешкото общество, които пряко или косвено влияят върху биотичните и абиотични компоненти на средата. Въздействието на тези фактори върху природата се изразява чрез 4 форми:
* разоряване (мелиорация)
* изкуствени водоеми
* изменение в състава на биосферата
* изменение на енергетичния (топлинния баланс)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по екология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.