Хигиена на атмосферния въздух.


Категория на документа: Екология


- Икономически и културно- исторически вреди- бърза корозия на метали; разрушаване на паметници;
- Биоикономически, биологични и здравно биологични вреди- влошава се продукцията от земеделските култури; неблагоприятно въздействие върху домашните животни и тяхната продукция;
Въглеродният оксид е отровен и вдишан в големи количества може да предизвика задушаване или смърт. Серният оксид и азотния оксид също са отровни газове Въглеродният диоксид в по-големи дози затруднява дишането на животните и човека. Натрупването на този газ в атмосферата води и до общо затопляне на планетата (парников ефект). В селищата с интензивно движение на автомобили и на други места, където се изгарят горива, въздухът съдържа големи количества въглероден диоксид, въглероден оксид и други замърсители, които представляват заплаха за здравето на хората.Въздух, замърсен с азотен оксид и серен оксид, се разтваря добре в малките водни капчици, образуващи облаците, от което следват киселинни дъждове, които поразяват растенията, разяждат металите, разрушават скалите, сградите, паметниците на културата. Когато такива дъждове паднат над реки и езера, загиват част от животните в тях.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиена на атмосферния въздух. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.