Електрическите автомобили и потенциала от възобновяемите ресурси


Категория на документа: Екология


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"

Реферат
по
Екоуправление

Тема:
Електрическите автомобили и потенциала от възобновяемите ресурси

Изготвил: Преподавател: .........................

София,
2014
Съдържаниие:
I Електрическите автомобили
1.1. Представяне
1.2. История
1.3. Предимства и недостатъци на електрическите автомобили
II Възобновяема енергия
2.1. Слънчева
2.2. Вятърна
2.3. Водна
2.4. Геотермална
2.5. Биогоривна
2.6. Шистов газ
III Десет причини да притежавате електрически автомобил
3.1 Пъргавина за къси разстояния
3.2 Край на бензиностанциите
3.3 Чист въздух в центъра
3.4 По-евтина поддръжка
3.5 Зареждане докато спим
3.6 Бързина
3.7 По-добра крива на вътрящия елемент
3.8 Модерен дизайн
3.9 Безплатно паркиране
3.10 Независимост
IV Извод
Използвана литература

I Елекрическите автомобили
1.1. Представяне

Електрическите автомобили са коли използващи изцяло електрическо захранване. Те още биват наричани електромобили. Разликата между електрическите автомобили и хибридите е в това, че електромобилите не притежават двигатели с вътрешно горене. Най-полулярни и разпространени, елетрическите автомобили, са в САЩ, Япония и западна Европа, а на автомобилния пазар в Китай все още не са толкова известни.
1.2. История

Електромобилите се появяват преди двигателите с вътрешно горене. Първите прототипи на електрически коли са били създадени още през 1835 г. Електрическите автомобили са популярни в края на 19 век и началото на 20 век, докато напредъкът в технологиите на двигателите с вътрешно горене и масовото производство на евтини бензинови автомобили довежда до спад в използването на електрически транспортни средства. Енергийните кризи от 1970 и 1980 година, провокират краткотраен интерес към електрическите автомобили, макар че тези коли не достигат етап на масово производство, както е в случая през 21-ви век. От 2008 г. насам се наблюдава ренесанс на електрическите коли благодарение на напредъка в технологиите за производство на акумулатори и контролери, притесненията относно повишаването на цените на петрола, както и необходимостта да се намалят емисиите на парникови газове. Бъдещето на електрическите коли зависи до голяма степен от цената на акумулаторите.
1.3. Предимства и недостатъци на електрическите автомобили

Предимствата на електромобилите пред колите с двигатели с вътрешно горене са в това, че: имат по-голям коефициент на полезно действие, по-голямо ускорение, безшумни са, с ниска цена на изминат километър, както и по-опростена сервизност на - по-малко на брой и по-неизносващи се части.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електрическите автомобили и потенциала от възобновяемите ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.