Екоорганизации и кампании


Категория на документа: Екология


И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А

Факултет " Финансово- счетоводен "

Специалност " Финанси "

Р Е Ф Е Р А Т
по екология на тема :
"Еко организации и кампании "

Съдържание
I.Еко организации и кaмпании

1.Зелени Балкани

1.1 С какво се занимава организацията?

1.2 История на организацията.

1.3 Мисия на организацията.

1.4 Проекти на организацията.

1.5 Публични кампании.

2.WWF(Световен фонд за защита на дивата природа).

2.1 История на WWF

2.2 Мисия на WWF.

2.3 WWF България

2.4 WWF по света.

2.5 Кампании

2.6 Проекти.

http://www.greenbalkans.org
http://www.wwf.bg/
http://club50plus.bg/life/news/2684-chasut-na-zemiata.html
http://www.vsekiden.com/114702/vklyuchvame-se-v-chasat-na-zemyata/
http://www.priroda.bg/articles/view/12/770
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=716154
1.Зелени Балкани
1.1 С какво се занимава организацията?

Зелени Балкани е водеща организация в областта на опазване на редки видове и местообитания в България.Организацията е основана през 1988 и е най-старата природозащитна НПО в България . В близо 20-годишното си съществуване, Зелени Балкани се утвърдили пред международните и национални институции,власти и донори като желан партньор и организация с висок авторитет. Свидетелство за това доверието с което се ползва организацията и членството на близо 4500 български и чужди граждани в нея. Благодарение на стотиците доброволци и експерти на организацията и получената международна и национална подкрепа, Сдружението постигна значителни резултати в опазване на уникалното природно наследство на България.Осъществени са над 110 проекта,чиято инвестиция в опазване на природата надхвърля 3,5 млн. долара.
Зелени Балкани действа съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.Организацията е регистрирана в " общественополезна дейност " и е вписана в Централния регистър на Юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието.Зелени Балкани е нестопанска,неправителствена,неполитическа организация.Зелени Балкани е инициатор за създаването на Доброволна мрежа за охрана на горите, и се бори със случаите на бракониерство и корупция в системата на горите. Към организацията действа единствения в страната Спасителен център за диви животни, разположен в Стара Загора.Организацията е участвала в разработването на почти всички важни законодателни документа от раздела " природозащитно и ресурсно" законодателство в България. Организацията има множество образователни дейности и проекти насочени към млади хора - студенти и ученици,както и към повишаване на квалификацията и знанията на специалисти в областта на опазване на природата и биологичното разнообразие.В дейностите на организацията участват стотици активни доброволци от различни части на страната.Зелени Балкани е единствената организация в България,получила от международния Алианс на доброволците за консервация(CVA) акредитация в категорията Benchmark, като доказателство за високите стандарти за работа с доброволци. В близо 20 годишната си история Зелени Балкани доказва,че се бори безпристрастно за българската природа, независимо от управляващите политически партии,прокламираната от тях политика и независимо от евентуални сблъсъци с тях или ръководни институции.Зелени Балкани е член на редица авторитетни международни мрежи и организации , сред които са:Международен Алианс за доброволци за консервация(CVA),Дунавският екологичен форум (ДЕФ),Международен съвет за рехабилитация на диви животни (IWRC),Дружество за консервационна биология (SCB),Централно и източно европейската работна група за биологичното разнообразие (CEE web for biodiversity), Европейските работни групи за белоглавия лешояд и малкия корморан, Българският форум на бизнес лидерите (BBLF).
1.2. История на организацията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екоорганизации и кампании 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.