Екологични проблеми, свързани с промените в климата. Човешкото общество като причинител на глобалното затопляне


Категория на документа: Екология
РЕФЕРАТ

тема : "Екологични проблеми ,свързани с промените в климата .Човешкото общество като причинител на глобалното затопляне."

Климатичните промени са колебания и/или изменение на климата. Климатът е естествена среда и условие за живот на земята.Освен природните процеси които протичат в природата и отделните човешки дейности свързани с отделяне на замърсители в природата,могат да повлияят отрицателно върху норамалното климатично състояние на планетата. Всички тези неща могат да доведат до затопляне на кли-мата , а може и да предиз-вика парников ефект.
-През 1989 е свикана Меж-дународна конференция по проблемите на оклоната сре-да и разработен проект на Конвенция за изменението на климата -приета и подписана през 1992г в Рио де Жанейро. С нея се определят 3 основни задачи-Стабилизиране на климата, Предпиемане на мерки за избягване на климатичните промени и Финансиране на мерки за предотврятяване на промени в климата.
-От проведените няколко конференции по климатични-те промени , като най-успе-шна се счита Проведената в Киото-Япония през 1997г. на която е обсъден Протокл към рамковата конвенция по климтичните промени. В Протокола са предвидени ограничения за изхвърлянето на вещества кито са вредни като азотни окиси, серни окиси, метан и др.
-България е приела Национален план за действие по изменението на климата-в нея са посочени основни приоритети в развитето на страната, като се спазва изискването за опазване на околната среда. За контрал на действията и по изпъленине-нето на плана е създадена Междуведомствена комисия по климатичните промени, към Миннистерство на околната среда и водите.

Ето една примерна класация на най-важните екологични проблеми за десетилетието според abоut.com:
1. Екологията е най-важният проблем- сам по себе си
Най-значимата екологична тема е самата екология. През последните 10 години тя играе изключително важна роля в почти всеки аспект на модерния живот- от политиката и бизнеса, до религията и начина на живот. Все повече темата за екология навлиза и в политиката, икономиката и здравословния начин на живот, като предизвиква широки дебати навсякъде по света.
През последното десетилетие в бизнеса се правят все повече еко- инициативи и дори религиозни лидери започват да говорят за екология.
2. Климатичните промени
Климатичните промени и основно частта, свързана с генерираните от човека парникови газове, се превръща в основна тема на повечето големи научни изследвания, политически дебати, медийни изяви и мнения на обществеността.
Климатичните промени са наистина глобален проблем, който изисква глобално решение. Предизвикват все повече загриженост по цял свят и дори успяха да вдъхновят световните лидери да опитат да работят заедно и да направят международна стратегия.
3. Свръхнаселението
Между 1959 г. и 1999 г. световното население се е удвоило, нараствайки от 3 до 6 милиарда души- само за 40 години.
Според настоящите прогнози населението в световен мащаб ще се разшири от 9 милиарда до 2040 г., което ще доведе до остър недостиг на храна, вода, енергия и драматични увеличения на недохранването и болестите. Очаква се свръхнаселението да обостри и други екологични проблеми като изменението на климата, загубата на дивата природа и местообитанията, обезлесяването и замърсяването на въздуха и водите.
4. Криза с водните ресурси
Около една трета от населението на света (един на всеки трима души) страда от недостиг на прясна вода. Тази криза ще се влошава с увеличението на световното население, освен ако не се разработват нови източници на прясна вода.
Проблемът с отпадъчните води също е много сериозен. Според Организацията на обединените нации, 95% от населените места в света все още заустват непречистени отпадъчни води във водоизточниците.
5. Енергия
Използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) нарасна значително през последното десетилетие. Запасите от нефт скоро ще се изчерпат и колкото повече наближава този момент, толкова по-актуален ще става въпросът за ВЕИ. Все още въглищата и нефтът са много по-популярни от ВЕИ на редица места по света, но на други вече почти изцяло се разчита на ВЕИ.
6. Застрашени видове
На всеки 20 минути на Земята някой вид животно изчезва и никога вече няма да може да се види. При сегашния темп на изчезване, повече от 50% от всички живи видове ще изчезнат до края на века. Учените са съгласни, че подобни вълни на изчезване са били факт още преди 50 000 години, но никога не са били съпроводени с толкова силно антропогенно въздействие. Ускоряването се дължи най-вече на пренаселеността, унищожаването на местообитания, замърсяването, климатичните промени и прекомерното използване на природните ресурси. Някои учени смятат, че ние сме в средата на шестото такова голямо изчезване.
Според автора Джеф Коруин, търговията със слонова кост и други части от застрашени и защитени видове на черния пазар е на трето място по големина в света. Стои само след търговията с наркотици и оръжия.
7. Атомна енергия
Аварията в Чернобил и зачестилите напоследък аварии в АЕЦ в различни части по света охладиха ентусиазма на привържениците на атомната енергия. Но безспорно използването й може да намали емисиите на парникови газове.
Вече дори са много и еколозите, които започват да признават, че ядрената енергия неизбежно ще играе важна роля в бъдещето на енергийната политика по цял свят.
8. Китай
Китай е най-населената страна в света, а през последното десетилетие надмина САЩ в емисиите на парникови газове. В Китай се намират някои от градовете с най-лошо качество на въздуха в света, както и някои от най-замърсените реки в света.
Китай е обявен и за източник на трансгранично замърсяване, което засяга Япония, Южна Корея и други азиатски страни.
Все пак, държавата прави опит да намали вредното си въздействие върху околната среда, като инвестира милиарди долари в опазването й. Опитва се сериозно да намали емисиите си на парникови газове, да забрани поетапно използването на найлонови торбички и да замени обикновените електрически крушки с енергоспестяващи.
9. Безопасност на храните и замърсяване с химически вещества
От фталатите в козметиката, до вредните вещества в детските играчки, мебелите и храните, въпросът за безопасността засяга всички нас. Откритието на Бисфенол А в хиляди продукти за всекидневна употреба още повече изостря споровете по темата и кара повече учени да се фокусират върху изследвания в тази област.
Потребителите стават все по-загрижени за здравето си и продуктите, които му вредят и на които се излагат всеки ден.
Въпросите за генетично модифицираните организми и култури, храни заразени със салмонела и E.coli и такива, съдържащи хормони или различни вредни консерванти, все повече притесняват хората и правят потребителите по-внимателни и отговорни при избора си.
10. Пандемии и нашествия на насекоми
През последното десетилетие станахме свидетели на епидемии от птичи и свински грип, СПИН, малария и нашествия на най-различни и все опасни и вредни насекоми.
Повечето учени смятат, че най-голяма вина за тези проблеми имат промените в околната среда и климата, предизвикани от човека.
Съществува възможността изменението на климата да не е последица от човешка дейност. Според ново изследване на геолози от Университета в Бъфало, то е физическо изменение като другите земни изменения, настъпвали през различните геологичните периоди.
Анализ на седиментите от дъното на арктическо езеро показват биологични и химични промени, които са настъпили през последните десетилетия и са уникални за последните 200 000 години. Взетите утайки са много по-различни от тези, наблюдавани по време на предходни периоди на затопляне. Безпрецедентните промени започват да се появяват след средата на 20 век, смята екипът от университета в Бъфало.
Използваните седименти се смятат за уникални, защото съдържат рядка палеоклиматична информация за последните 200 000 години. Макар и леда да го е сковавал, по различни причини, това не им е навредило. Те предоставят много повече информация в сравнение с повечето други утайки в заледената част на Арктика. Повечето арктически езера и седиментите в тях дават информация само за последните 10 000 години.
Промените в това езеро през изтеклото хилядолетие са били тясно свързани с естествени климатични фактори - периодичните промени на земната орбита например. Седиментните проби от 1950 г. насам показват обаче, че цикълът на застудяване е променен от емисиите на парникови газове. 20-ти век е единственият период през последните 200 000 години, в който водните показатели отразяват нараснало затопляне, въпреки намаляващия ефект на бавните промени в наклона на оста на Земята. Това при нормални условия би довело до климатично охлаждане, смятат авторите на изледването.
Как промените в климата влияят на здравето на човека ?
Това е непрекъснат дебат в екологичните и научните среди, който няма край и ясен отговор. Едни смятат, че климатичните промени ще осигурят по-добра среда за развитие на инфекциозните заболявания, други, че ефектът ще бъде съвсем незначителен, а трети - че дори ще намали разпространението им. На проведения по темата форум през април, дебатите продължиха с пълна сила.
Кевин Лафърти от Екологичния център за научни изследвания в САЩ смята, че инфекциозните заболявания ще се увеличат само в някои райони на света. Според него това няма да се случи в по-стабилните икономически държави, които ще се справят с проблема сравнително лесно.
Той дава за пример изследвания, според които от малария ще се разболеят 23 млн. души от нехарактерни за болестта райони. За сметка на това с 25 млн. ще намалеят заболелите хора от области, за които тя е обичайно явление. Според експерта икономическата сила и възможности ще играят не по-малка роля от климатичните промени.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологични проблеми, свързани с промените в климата. Човешкото общество като причинител на глобалното затопляне 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.