Административен подход


Категория на документа: Екология


Използвана литература:

1. Дончев, Д.,Хр. Каракашев, "Физическа и социално-икономическа география на България", ИК "Слово", Велико Търново, 2002 г.;

2. Конституция на Република България, Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., кн.8/91 г., стр. 5 том І/91 г., стр. 13, т. 1, р. 1, № 1;

3. ЗАТУРБ, Обн., ДВ, бр. 63 от 14.07.1995 г.; Решение № 8 от 6.06.1996 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 51 от 14.06.1996 г.; изм. и доп., бр. 27 от 10.03.1998 г., в сила от 10.03.1998 г., изм., бр. 33 от 24.03.1998 г., изм. и доп., бр. 154 от 28.12.1998 г., изм., бр. 10 от 5.02.1999 г., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 57 от 14.07.2000 г., изм., бр. 67 от 29.07.2003 г., бр. 80 от 9.09.2003 г., бр. 46 от 3.06.2005 г.;

4. ЗРР, обн., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2004 г.; изм. и доп., бр. 32 от 12 април 2005 г.;

5. ЗМСМА, ......................;

6. Кюранов, Ч., "Проблеми на децентрализацията на местното самоуправление в Република България, София, 2002 г..

7. www.namrb.bg

8. www.evroportal.bg

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административен подход 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.